SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspår- ekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vältränade viltspårhundar är också ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs. Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar, såväl spaniel- som retrieverraser. Som sysselsättning och träningsform möjliggör viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett givande samarbete mellan förare och hund. För den intresserade finns kurser i ämnet och Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd viltspårprov över landet.
SEKTIONENS RÖRLIGA PROV Provperiod: 1 maj - 31 december (om det är snöfritt). Anmälan görs på SKK Start. Medlemmar i SSRK har företräde på våra prov. Icke medlemmar får starta i mån av tillgång på provmarker och domare.
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid Björne
SSRK SKELLEFTEÅ
Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vältränade viltspårhundar är också ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.
SEKTIONENS RÖRLIGA PROV Provperiod: 1 maj - 31 december (om det är snöfritt). Anmälan görs på SKK Start. Medlemmar i SSRK har företräde på våra prov. Icke medlemmar får starta i mån av tillgång på provmarker och domare.