SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Ledamot Camilla Solstrid 070-3329875
Kassör/Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Ledamot Mona Tafvelin 070-3761371 Ordförande/Kursansvarig Frida Eklund 072-706 16 96
Suppleant Peter Burström 070-3077730
Tollaransvarig Elin Marklund 073-8039536 Webbansvarig/Suppleant  Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226 Vice ordförande/Spanieljaktansvarig Linda Orregård 070-2477379 Utställningsansvarig Malin Olofsdotter 070-3557649
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid Björne
STYRELSE
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Kassör/Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Ordförande/Kursansvarig Frida Eklund 072-706 16 96 Tollaransvarig Elin Marklund 073-8039536 Vice ordförande/Spanieljaktansvarig Linda Orregård 070-2477379 Utställningsansvarig Malin Olofsdotter 070-3557649
Ledamot Camilla Solstrid 070-3329875
Ledamot Mona Tafvelin 070-3761371
Suppleant Peter Burström 070-3077730
Webbansvarig/Suppleant  Ingrid Björne 070-266 27 27