SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52
Viltspåransvarig/Kassör Gunhild Björne 073-803 89 30 Vice ordförande/ Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20
Ledamot Carola Bergström 070-571 29 60
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40 Adj. webbansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226 Suppleant 1 Andrea Stenlund 076-888 29 97 Suppleant 2 Malin Gustafsson 070-355 76 49 Adj. spanielansvarig Julia Sundqvist Ledamot Yvonne Bergström 070-562 04 12 Adj. tollaransvarig Frida Eklund
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
STYRELSE
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Adj. spanielansvarig Julia Sundqvist Adj. webbansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Suppleant 2 Malin Gustafsson 070-355 76 49 Suppleant 1 Andrea Stenlund 076-888 29 97 Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Ledamot Carola Bergström 070-571 29 60
Ledamot Yvonne Bergström 070-562 04 12 Vice ordför./ Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20 Viltspåransvarig/Kassör Gunhild Björne 073-803 89 30
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52