SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Retrieveransvarig Magda Lindqvist 073-1837543
Ledamot Jeanette Nilsson 070-3660688 Ordförande/Kursansvarig Frida Eklund 072-706 16 96  Vice ordförande/Utställningsansvarig Malin Olofsdotter 070-3557649
Suppleant Peter Burström 070-3077730
Tollaransvarig Elin Marklund 073-8039536 Webbansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226 Kassör/Spanieljaktansvarig Linda Orregård 070-2477379
Ledamot Camilla Solstrid 070-3329875
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid Björne
STYRELSE
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Ordförande/Kursansvarig Frida Eklund 072-706 16 96 Tollaransvarig Elin Marklund 073-8039536 Kassör/Spanieljaktansvarig Linda Orregård 070-2477379 Vice ordförande/Utställningsansvarig Malin Olofsdotter 070-3557649
Ledamot Camilla Solstrid 070-3329875
Ledamot Jeanette Nilsson 070-3660688
Suppleant Peter Burström 070-3077730
Webbansvarig/Suppleant  Ingrid Björne 070-266 27 27 Retrieveransvarig Magda Lindqvist 1837543