SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Peter Burström Ordförande 070-307 77 30
Yvonne Bergström Suppleant 070-562 04 12
Lovisa Olsson Vice ordförande  070-296-43-11
Susanna Johansson Retrieveransvarig 073-849 22 20
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
BILD KOMMER
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
STYRELSE
Peter Burström Ordförande
Lovisa Olsson Vice ordförande 070-296 43 11
Helena Marklund Ledamot 070-1900452 Susanna Johansson Retrieveransvarig 073-849 22 20 Daniel Brännström Spanielansvarig 070-233 17 04 Carola Bergström Ledamot 070-571 29 60 Yvonne Bergström Suppleant 070-562 04 12
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ