SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Ordförande Peter Burström 070-307 77 30
Vice ordförande Lovisa Olsson 070-296-43-11
Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20
Suppleant Yvonne Bergström 070-562 04 12
Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40 Adj. hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
STYRELSE
Ordförande Peter Burström
Vice ordförande Lovisa Olsson 070-296 43 11
Ledamot Helena Marklund 070-1900452 Retrieveransvarig Susanna Johansson 073-849 22 20 Spanielansvarig Daniel Brännström 070-233 17 04 Ledamot Carola Bergström 070-571 29 60 Suppleant Yvonne Bergström 070-562 04 12
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
 Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40 Adj. hemsidesansvarig Ingrid Björne 070-266 27 27
Vårt bankgiro: 5630 - 7226