SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
STYRELSE
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52
Kassör/Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Retrieverjaktansvarig Susanna Johansson 073-849 22 20 Vice ordförande/Kursansvarig Frida Eklund 072-706 16 96
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40 Adj. webbansvarig/Suppleant 1 Ingrid Björne 070-266 27 27 Vårt bankgiro: 5630 - 7226 Ledamot Leif Öström 070-309 38 37 Adj. tollingjaktansvarig/Suppleant 2 Malin Gustafsson
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid Björne
STYRELSE
Välkommen att höra av dig till någon av oss om du har frågor eller funderingar om SSRK/Skellefteåsektionen.
SSRK SKELLEFTEÅ
Vårt bankgiro: 5630 - 7226
Ordförande Helena Marklund 070-190 04 52
Spanieljaktansvarig Linda Orregård Ledamot Leif Öström 070-309 38 37 Adj. webbansvarig Suppleant 1 Ingrid Björne 070-266 27 27 Adj. utställningsansvarig Renee Vikstedt 070-345 44 40
Ledamot Mikael Lundgren 072- 707 19 01
Vice ordförande Kursansvarig Frida Eklund 072-7061696
Retrieverjaktansvarig Susanna Johansson 073-849 22 20 Kassör Viltspåransvarig Gunhild Björne 073-803 89 30 Adj. tollingjaktansvarig Suppleant 2 Malin Gustafsson