SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd utställningar öppna för raserna inom klubben. Det grundläggande syftet med hundutställningar är att ge stöd till den exteriöra delen av avelsarbetet. Det är mycket att tänka på innan hunden anmäls till en hundutställning och förberedelserna börjar långt innan utställningsdagen. I SKKs häfte, "Hundutställning - regler och bedömningsgång i sammandrag" finns många läsvärda tips. Väl förberedd, kan du se fram emot en utställningsdag med fokus på hunden och på de värdefulla erfarenheter ni kan skaffa er inför kommande utmaningar, både i och utanför utställningsringen.
Klicka på bilden!
Utställning i Skellefteå den 19/5 2018 Västerbottensavdelningen/Skellefteåsektionen Utställningsplats: Folkets Park, Skellefteå
Våra sponsorer: Royal Canin och AGRIA
Domare: Tuula Pratt: Lab. Golden. Curly. Chesa. Flat och Tollare Kurt Nilsson: Field, Sussex, Welsh springer spaniel. Am cocker. Engelsk Springer spaniel. Cocker. Clumber. IWS Reservdomare: Lena Sundquist Anmälningsavgifter: Valp I (4-6 mån) Valp II (6-9 mån) 200 :-. Juniorklass (9-18 mån) Unghundsklass (15-24) Öppen klass (15mån-) Jaktklass (15 mån + jaktmerit) 380 :- Championklass 380:- Veteranklass (8 år-) 300:- Sista anmälningsdag och betalningsdag torsdag den 26 april 2018 Anmälningsavgiften betalas in till bg 5630-7226 SSRK/Skellefteå. Poststämpelns datum gäller. Inga efteranmälningar emottages. För sent betald anmälan returneras. OBS! Oavsett vilken klass hunden anmäls till, ange också om den är jaktprovsmeriterad, då detta berättigar till tävlande om bästa jaktprovsmeriterade hund. IBAN: SE70 9500 0099 6042 0515 8563 BIC-kod: NDEASESS   Anmälan och betalning görs via SKK:s internetanmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/Start.aspx Observera att anmälan stänger kl. 12.00 den 26 april! Anmälan kan också göras på SSRK:s blankett (1 ex) eller SKK:s webblankett som skickas till: Renee Elisabeth Vikstedt, Robertsforsvägen 39, 93733 Bygdsiljum Anmälan kan även skickas via mail till: r.dahlberg@telia.com Du får alltid en bekräftelse på din mailanmälan. Upplysningar:  Renee V. Tel. 070-346 44 40 Utställningen är utomhus! Ta med tåliga kläder och ta med något att ligga på för hunden och naturligtvis VATTEN. Hjärtligt  välkomna!
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
SSRK SKELLEFTEÅ
Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd utställningar öppna för raserna inom klubben. Det grundläggande syftet med hundutställningar är att ge stöd till den exteriöra delen av avelsarbetet. Det är mycket att tänka på före en utställning. I SKKs häfte, "Hundutställning - regler och bedömningsgång i sammandrag" finns många läsvärda tips.
Utställning i Skellefteå den 19/5 2018 Västerbottensavdelningen/Skellefteåsektionen Utställningsplats: Folkets Park, Skellefteå
Domare: Tuula Pratt: Lab. Golden. Curly. Chesa. Flat. Tollare Kurt Nilsson: Field, Sussex, welsh springer spaniel Am cocker. Engelsk Springer spaniel. Cocker. Clumber. IWS Reservdomare: Lena Sundquist Anmälningsavgifter: Valp I (4-6 mån) Valp II (6-9 mån) 200 :-. Juniorklass (9-18 mån) Unghundsklass (15-24) Öppen klass (15mån-) Jaktklass (15 mån + jaktmerit) 380 :- Championklass 380:- Veteranklass (8 år-) 300:- Sista anmälningsdag och betalningsdag torsdag den 26 april 2018 Anmälningsavgiften betalas in till bg 5630- 7226 SSRK/Skellefteå. Poststämpelns datum gäller. Inga efteranmälningar emottages. För sent betald anmälan returneras. OBS! Oavsett vilken klass hunden anmäls till, ange också om den är jaktprovsmeriterad, då detta berättigar till tävlande om bästa jaktprovsmeriterade hund. IBAN: SE70 9500 0099 6042 0515 8563 BIC-kod: NDEASESS   Anmälan och betalning görs via SKK:s internetanmälan: https://hundar.skk.se/internetanmalan/ Start.aspx Observera att anmälan stänger kl. 12.00 den 26 april! Anmälan kan också göras på SSRK:s blankett (1 ex) eller SKK:s webblankett som skickas till: Renee Elisabeth Vikstedt, Robertsforsvägen 39, 93733 Bygdsiljum Anmälan kan även skickas via mail till: r.dahlberg@telia.com Du får alltid en bekräftelse på din mailanmälan. Upplysningar:  Renee V. Tel. 070-346 44 40 Utställningen är utomhus! Ta med tåliga kläder och ta med något att ligga på för hunden och naturligtvis VATTEN. Hjärtligt  välkomna! Sponsorer Royal Canin och AGRIA Djurförsäkring!