SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd utställningar öppna för raserna inom klubben. Det grundläggande syftet med hundutställningar är att ge stöd till den exteriöra delen av avelsarbetet. Det är mycket att tänka på innan hunden anmäls till en hundutställning och förberedelserna börjar långt innan utställningsdagen. I SKKs häfte, "Hundutställning - regler och bedömningsgång i sammandrag" finns många läsvärda tips. Väl förberedd, kan du se fram emot en utställningsdag med fokus på hunden och på de värdefulla erfarenheter ni kan skaffa er inför kommande utmaningar, både i och utanför utställningsringen.
Klicka på bilden!
SSRK Västerbotten och SSRK Västernorrland inbjuder till 2-dagars höstutställning Örnsköldsvik 31/8 | Vännäs 1/9 2019 Information
SSRK Skellefteå inbjuder till Inofficiell UTSTÄLLNING lördag 18 maj 2019 Plats: Föreningshuset Gullringen i Byske, Fabriksgatan 30, Byske. Skyltar kommer att finnas. Alla SKK-registrerade raser från 4 månaders ålder är välkomna! Domare 1: Inger Andersson, bedömer grupp 1, 2, 3, 4, 9, 10 Domare 2: Aina Lundmark, bedömer grupp 5, 6, 7, 8 Gruppfördelning kan ändras beroende på antal hundar som anmäls. Klasser: Valp I 4-6mån, Valp II 6-9mån, Unghund 9–18 mån, Vuxenklass från 18 mån, Veteraner från 8 år Anmälningsavgift alla klasser: 200 kr/hund Anmälan samt betalning skall vara oss tillhanda senast 4 maj 2019. Betalning insättes på SSRK Skellefteås PG 5630-7226. MÄRK INBETALNINGEN MED HUNDENS REGISTRERINGSNUMMER och namn. Anmäl via denna länk: Anmälan Medtag vaccinationsintyg till utställningen. Enklare servering finns under dagen! Info: Rene Vikstedt: 070-346 44 40 utstallning1.ssrkskelleftea@gmail.com PM läggs ut på vår hemsida samt i vår Facebookgrupp. OBS! Västerbottens vackraste retriever och spaniel utses i en andra BIS final! Deltagande hundar ska vara  västerbottenägda! Hjärtligt välkomna!
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
SSRK SKELLEFTEÅ
Svenska Spaniel och Retrieverklubben arrangerar årligen en mängd utställningar öppna för raserna inom klubben. Det grundläggande syftet med hundutställningar är att ge stöd till den exteriöra delen av avelsarbetet. Det är mycket att tänka på före en utställning. I SKKs häfte, "Hundutställning - regler och bedömningsgång i sammandrag" finns många läsvärda tips.
SSRK Västerbotten och SSRK Västernorrland inbjuder till 2-dagars höstutställning Örnsköldsvik 31/8 | Vännäs 1/9 2019 Information
SSRK Skellefteå inbjuder till INOFFICIELL UTSTÄLLNING lördag 18 maj 2019 Plats: Föreningshuset Gullringen i Byske, Fabriksgatan 30, Byske. Skyltar kommer att finnas. Alla SKK-registrerade raser från 4 månaders ålder är välkomna! Domare 1: Inger Andersson, bedömer grupp 1, 2, 3, 4, 9, 10 Domare 2: Aina Lundmark, bedömer grupp 5, 6, 7, 8 Gruppfördelning kan ändras beroende på antal hundar som anmäls. Klasser: Valp I 4-6mån, Valp II 6-9mån, Unghund 9–18 mån, Vuxenklass från 18 mån, Veteraner från 8 år Anmälningsavgift alla klasser: 200 kr/hund Anmälan samt betalning skall vara oss tillhanda senast 4 maj 2019. Betalning görs på SSRK Skellefteås PG 5630-7226. MÄRK INBETALNINGEN MED HUNDENS REGISTRERINGSNUMMER och namn. Anmäl via denna länk: Anmälan Medtag vaccinationsintyg till utställningen. Enklare servering finns under dagen! Info: Rene Vikstedt: 070-346 44 40 utstallning1.ssrkskelleftea@gmail.com PM läggs ut på vår hemsida samt i vår Facebookgrupp. OBS! Västerbottens vackraste retriever och spaniel utses i en andra BIS final! Deltagande hundar ska vara  västerbottenägda! Hjärtligt välkomna!