SSRK SKELLEFTEÅ
SSRK Skellefteå/I.Björne
Retrievern används traditionellt som apportör vid fågeljakt. Hunden ska under skyttet vara stadig och uppmärksam vid förarens sida och lugnt invänta kommando för att sedan snabbt lokalisera det skjutna viltet och effektivt apportera det till föraren. Av en retriever krävs med andra ord att den ska kunna växla mellan koncentrerat lugn och snabb aktion när t.ex. en skadeskjuten fågel ska apporteras. Det här kräver en samarbetsvillig, fokuserad hund och en tydlig förare, ett lagarbete som är en förutsättning för att en skadad fågel inte ska behöva lida i onödan. Under årens lopp har aveln av retriever inriktats på de egenskaper som krävs av en effektiv apportör på fågel och småvilt. Dit hör bl.a. samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör retrievern så populär som jakthund, familjehund och som tjänstehund för en rad olika uppgifter. Och det är samma egenskaper som gör att en retriever måste få arbeta för att må bra. Texten lånad från SSRK´s hemsida.
Anmälningsavgifter: A-prov (Kkl, Ekl) max 600 kr. (I norra Sverige är maxavgiften 1 000 kr för Kkl, enligt dispens från HS). B-prov, samtliga klasser (nkl, ökl, ekl) - max 400 kr C-prov, se respektive annons Tollingprov - max 400 kr Praktiskt jaktprov - 700 kr För att få starta i ekl på B-prov, ska hunden först vara officiellt utställd eller exteriörbedömd. Detta gäller inte utlandsägda hundar.
Retrieverjaktprov B Skellefteå 29-30 augusti ALLA KLASSER Domare: Erik Björne Prislista finns på SSRK Prov.
Retrieverjaktprov B Skellefteå 27 september NKL & ÖKL Domare: Erik Björne Prislista finns på SSRK Prov.
Copyright SSRK Skellefteå /Ingrid BJörne
SSRK SKELLEFTEÅ
Retrievern används traditionellt som apportör vid fågeljakt. Hunden ska under skyttet vara stadig och uppmärksam vid förarens sida och lugnt invänta kommando för att sedan snabbt lokalisera det skjutna viltet och effektivt apportera det till föraren. Texten lånad från SSRK´s hemsida.
Retrieverjaktprov B 27 september NKL & ÖKL Domare: Erik Björne Prislista finns på SSRK Prov.